INFORMARI AM-PNDR


PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020 - versiunea a 3-a - 20 aprilie 2016

 

consultanta gratuita imm zona rurala

 

GHIDUL SOLICITANTULUI
(variante finale)

 Submăsura 4.1 - Investiţii în exploataţii agricole

 Submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”

 Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”

Submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”

Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

IRIGAȚII AGRICOL SILVIC

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

Submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Submăsura 19.1 - Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală