INFORMARI AM-PNDR


PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020 - versiunea aprobata - 26 mai 2015

 

GHIDUL SOLICITANTULUI

 Submăsura 4.1 - Investiţii în exploataţii agricole

 Submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”

 Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”

Submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”

Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea  sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”-a) IRIGAȚII

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

Submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

Submăsura 19.1 - Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală