Informari PNDR

Informari PNDR (56)

Varianta consultativă a Ghidului solicitantului pentru schema GBER aferentă submăsurii 4.2: Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricol Detalii pe site-ul afir.info
Ghidul Solicitantului pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/  sau dezvoltarea de produse agricole”, în variantă consultativă, au fost publicat pe pagina oficială de internet a AFIR. Termenul limită pentru primirea observațiilor este 26.05.2017. Observațiile și propunerile se vor transmite la adresa de e-mail consultare@ afir.info Detalii pe site-ul afir.info
În data de 15.03.2017 a avut loc prima întâlnire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferentă anului 2017.În cadrul întâlnirii au fost prezentate și aprobate în unanimitate propunerile de modificare a criteriilor de selecție aferente submăsurilor pentru:• realizarea de investiții in exploatațiile agricole/pomicole,• procesarea/marketingul produselor agricole ori pomicole,• înființarea de activități neagricole în zone rurale,• înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol,• cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare – sectorul agricol/pomicol, calendarul lansărilor aferente anului 2017 și alocările propuse.începând cu luna martie vor fi lansate toate măsurile destinate atât beneficiarilor publici…
Submăsura 6.5 - Schema pentru micii fermieri SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare. Detalii: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_5_schema_pentru_micii_fermieri
Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe. Detalii: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole
A fost lansată prima sesiune de depunere a cererilor de sprijin în cadrul Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”. Sesiunea se desfășoară în perioada 21 noiembrie 2016 – 20 ianuarie 2017.Alocarea financiară a sesiunii este de 50.000.000 euro. Anunțul de lansare, ghidul solicitantului, precum și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, au fost publicate pe pagina…
”Ghidul solicitantului, precum și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, au fost publicate pe pagina de internet a APIA la secțiunea dedicată măsurilor delegate din PNDR, respectiv: http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1. Potenţialii beneficiari pot solicita la Centrele Judeţene APIA, conform prevederilor din ghidul solicitantului, eliberarea Notei de constatare în vederea identificării în sistemul IACS – LPIS gestionat de APIA a suprafeţelor de teren care se doresc a…
A fost aprobată cea de-a 4-a versiune a Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020. PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020 - versiunea a 4-a - 25 octombrie 2016
A fost PRELUNGIT TERMENUL-LIMITĂ pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru submăsurile:  4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”- până la 30 noiembrie 2016, ora 16.00,  4.2 - „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” şi 4.2a - „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor pomicole” - până la 15 decembrie, ora 16.00
A fost aprobat Ghidul de Implementare și manualul de procedură pentru implementarea submăsurii 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Ordinul ministrului nr. 931 din 13.10.2016. Documentele pot fi consultate pe site-ul www.afir.info secțiunea Investiții PNDR – LEADER - sM19.4.  
Pagina 1 din 6