Marți, 15 Noiembrie 2016 11:03

A fost publicat Ghidul Solicitantului și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, submăsura 8.1

”Ghidul solicitantului, precum și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, au fost publicate pe pagina de internet a APIA la secțiunea dedicată măsurilor delegate din PNDR, respectiv: http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1.

Potenţialii beneficiari pot solicita la Centrele Judeţene APIA, conform prevederilor din ghidul solicitantului, eliberarea Notei de constatare în vederea identificării în sistemul IACS – LPIS gestionat de APIA a suprafeţelor de teren care se doresc a fi împădurite.

Prima sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” urmează a fi lansată în perioada imediat următoare. Anunțul de lansare va fi publicat, de asemenea, pe pagina de internet APIA (http://www.apia.org.ro).”