Marți, 24 Iulie 2018 09:55

ANUNȚ deschidere sesiune de depunere a proiectelor din cadrul Componentei A – Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor din cadrul sub-măsurii 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare al GAL

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță, în perioada 30 iulie – 28 decembrie 2018, deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor din cadrul Componentei A - Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate din cadrul sub-măsurii 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Alocarea disponibilă  aferentă Componentei A - Asistenţă tehnică pregătitoare din cadrul sub-măsurii 19.3 este de 2.318.573,32 Euro pentru această sesiune.

Depunerea proiectelor pentru Componenta A din cadrul sub-măsurii 19.3 se va face de către reprezentantul legal al GAL/persoana mandatată, la sediul CDRJ care monitorizează activitatea GAL. Sesiunea de depunere este continua până la data de 28 decembrie 2018 sau până la epuizarea sumei alocate, cu Rapoarte de selecție lunare.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 28.12.2018, ora 14.00.

Sprijinul privind asistența tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare poate fi acordat doar cu respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului pentru accesarea Componentei A, în vigoare.

Sprijinul poate fi acordat doar cu condiția ca Grupurile de Acțiune Locală să poată demonstra că au în vedere implementarea unui proiect concret, ceea ce presupune identificarea obiectivelor și a tipului de proiect.

Anunţarea rezultatelor pentru proiectele depuse se va realiza prin publicarea pe site-ul oficial al MADR a Raportului de evaluare aprobat de către directorul general al DGDR AM PNDR.

Informaţii detaliate privind selecţia proiectelor în cadrul Componentei A - sub-măsura19.3 sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pentru accesarea Componentei A - Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate din cadrul sub-măsurii 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Localădisponibil pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, www.madr.ro.