Joi, 28 Martie 2019 08:14

A doua sesiune de depunere a cererilor de sprijin în cadrul Schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”

În această perioadă se află în desfășurare cea de a doua sesiune de depunere a cererilor de sprijin (Sesiunea II) pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea  pădurilor”, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, din cadrul PNDR 2014-2020. Ultima zi de depunere a cererilor de sprijin în cadrul acestei sesiuni este data de 15 mai 2019. Cererile de sprijin pot fi depuse şi după data de 15 mai 2019, dar nu mai târziu de 10 iunie, inclusiv, aplicându-se în acest caz o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de sprijin ar fi fost depusă până la data de 15 mai 2019, inclusiv.

Angajamentele în cadrul schemei de ajutor de stat se încheie pe o perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat:

  • Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament,
  • Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1).

Cererea de sprijin reprezintă și cerere de plată pentru primul an de angajament, respectiv pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019.

Pentru accesarea schemei de ajutor de stat, potențialii beneficiari trebuie să parcurgă următoarele etape:

  1. Etape premergătoare depunerii cererii de sprijin:
  • Elaborarea dosarului tehnic,
  • Obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru dosarul tehnic.

      2. Etape aferente depunerii cererii de sprijin și selectării beneficiarilor

  • Depunerea cererii de sprijin la centrele județene APIA (http://www.apia.org.ro/ro/centre-judetene-apia),
  • Evaluarea cererii de sprijin de către experții APIA,
  • Selecția beneficiarilor în funcție de punctajul acordat (în cazul în care valoarea cererilor de sprijin depuse depășește alocarea financiară a sesiunii).

Schema de ajutor de stat va fi implementată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Ghidul solicitantului care detaliază etapele necesare accesării sprijinului financiar și documentele necesare întocmirii și depunerii dosarului cererii de sprijin sunt publicate pe pagina de internet a APIA (http://www.apia.org.ro).”