LEADER 2014-2020

  Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL -versiunea 08 (pdf)

  ANEXA 1  ANEXA 2  ANEXA 3     ANEXA 4

Ordin nr. 554 din 27.11.2019 privind aprobarea Editiei II, Revizia 3 a Manualului de procedura pentru coordonarea, verificarea si monitorizarea implementarii SDL
Manual de procedura pentru coordonarea, verificarea si monitorizarea implementarii SDL, Editia II, Revizia 3

Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL -versiunea 07 (pdf)

Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL - versiunea 07 .docx

ANEXA 1  ANEXA 2 ANEXA 3 ANEXA 4

Lista cu Grupurile de Acțiune Locală selectate de MADR și datele de contact ale acestora - 02.10.2019

 

  Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL -versiunea 06 (pdf)

    Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL - versiunea 06 .docx

   ANEXA 1  ANEXA 2  ANEXA 3 ANEXA 4


ANUNȚ privind deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor nr. 2 din cadrul Componentei A- Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate din cadrul submăsurii 19. 3 - Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupurilor de Acţiune Locală

ANUNȚ privind deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor din cadrul Componentei B - Implementarea activităţilor de cooperare ale Grupurilor de Acţiune Locală selectate din cadrul submăsurii 19.3 - Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupurilor de Acţiune Locală

Informare privind aplicarea măsurilor privind schemele de calitate din cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală  - 13.08.2019

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea Componentei A - Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate din cadrul submăsurii 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală (versiunea 02) - 05.08.2019
GHIDUL SOLICITANTULUI - Componenta A (versiunea 02, editabil)

   ANEXA 1   ANEXA 2

MANUAL DE PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PENTRU EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL COMPONENTEI A - ASISTENŢĂ TEHNICĂ PREGĂTITOARE PENTRU PROIECTELE DE COOPERARE ALE GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ SELECTATE DIN CADRUL SUBMĂSURII 19.3, Ediția I, Revizia 1 - 05.08.2019
MANUAL DE PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ - Componenta A (ediția 1, editabil)
         


GHIDUL SOLICITANTULUI pentru IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE COOPERARE ALE GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ SELECTATE – COMPONENTA B DIN CADRUL SUBMĂSURII 19.3 (versiunea 01) - 05.08.2019
GHIDUL SOLICITANTULUI - Componenta B (versiunea 01, editabil)

   ANEXA 1   ANEXA 2 ANEXA 3 ANEXA 4

ANEXA 5 ANEXA 6 ANEXA 7 ANEXA 8

MANUAL DE PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE COOPERARE ALE GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ SELECTATE – COMPONENTA B, Ediția I, Revizia 0- 05.08.2019
MANUAL DE PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ - Componenta B (ediția 1, editabil)


 Ordin 413 din 23 iulie 2019 pentru aprobarea versiunii 02 a Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru proiectele aferente sub-măsurii 19.3 „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) - Anexe 1-7 

Ghidul Solicitantului pentru implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – Componenta B din cadrul sub-măsurii 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală  (VERSIUNEA CONSULTATIVĂ) - 11.01.2019
Cererea de Finantare aferenta implementarii proiectului de cooperare - 11.01.2019
Perioada aferentă consultării publice este de 7 zile calendaristice de la data postării. Eventuale propuneri și observații vor fi comunicate la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


  Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - versiunea 05 (09.01.2019) - versiune *.docx

Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală - versiunea 05 pdf

  ANEXA 1  ANEXA 2  ANEXA 3  ANEXA 4

                  Instrucțiuni privind completarea Anexei 2


MANUAL DE PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PENTRU COORDONAREA, VERIFICAREA ŞI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ (SDL) - ediția II, Revizia 2 (09.01.2019)
MANUAL DE PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ - versiunea pdf

 F1 - Formular de verificare a implementării SDL
 F2 – Formular de verificare a apelului de selecție
 F3 – Formular de verificare a procesului de selecție
 F4 - Raport privind rezultatul evaluării SDL-urilor
 F5 - Formular de verificare a propunerii de modificare a SDL
 F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL


GHIDUL SOLICITANTULUI pentru implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – componenta b din cadrul sub-măsurii 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală (versiunea consultativă) - 09.08.2018

”Perioada aferentă consultării publice este până la data de 07.09.2018. Eventuale propuneri și observații vor fi comunicate la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.”.

ANUNȚ deschidere sesiune de depunere a proiectelor din cadrul Componentei A – Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate din cadrul sub-măsurii 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală

ANUNȚ publicare documente aferente Măsurii 19 Dezvoltarea locală LEADER – sub-măsura 19.3

A fost publicată Versiunea 05 a Manualului de procedură și Versiunea 03 a Ghidului de implementare pentru sM 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
         Detalii pe site-ul afir.info


 

  Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - versiunea 04 (25.06.2018) - versiune *.docx

Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală - versiunea 04 pdf

  ANEXA 1  ANEXA 2  ANEXA 3     Instrucțiuni privind completarea Anexei 2


NOTĂ DE INFORMARE pentru Grupurile de Acțiune Locală privind aplicarea modificării de PNDR înainte de aprobarea oficială din parte Comisiei - 06.06.2018

NOTĂ DE INFORMARE privind necesitatea Grupurilor de Acțiune Locală de a notifica Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - update 21.05.2018

PROTOCOL DE COLABORARE pentru verificarea valorii culturale a elementelor aparținând patrimoniului neclasat (mobil, imobil și imaterial) care fac obiectul solicitarilor de finanțare prin Măsura 19 -Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității) din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și a calității proiectelor prin prisma respectării principiului păstrării autenticității elementelor valoroase din punct de vedere cultural - 04.04.2018

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea Componentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate din cadrul sub-măsurii 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală
”Perioada aferentă consultării publice este până la data de 20.03.2018. Eventuale propuneri și observații vor fi comunicate la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.”.

Clarificări privind implementarea Submăsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea  acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală" - cuantificarea locurilor de muncă (28.02.2018)

Clarificări privind implementarea operațiunilor de infrastructură socială din cadrul SDL

A fost publicată Versiunea 03 a Manualului de procedură și Versiunea 02 a Ghidului de implementare pentru sM 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
         Detalii pe site-ul afir.info

Ordin nr. 107/ 24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru implementarea actiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"

  Minută întâlnire de lucru în vederea clarificării anumitor aspecte privind definitivarea Ghidului Solicitantului - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR - 28.08.2017

 A fost publicată Versiunea 02 a Manualului de procedură și Versiunea 02 a Ghidului de implementare pentru sM 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
         Detalii pe site-ul afir.info

 

 Notă - Clarificări privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) - 23.06.2017

 Notă - Clarificări privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) - 31.05.2017

  zip1 Adresă ANCOM și lista localităților nedeservite, la data de referință 31 ianuarie 2017, de rețele de acces și/sau de distribuție (backhaul) la puncte fixe în măsură să asigure servicii de comunicații electronice cu viteze de transfer a datelor (download) de minim 30 Mbps - 25.05.2017


Versiunea 01 a Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” - sub-măsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală" este disponibilă pe pagina de internet a AFIR la secțiunea „Investiții PNDR”, sub-secțiunea LEADER, sM 19.2.
Detalii:
https://goo.gl/RS6yN9

 Clarificări privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) - 06.04.2017

Versiunea 01 a Ghidului de implementare aferent sub-măsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală" este disponibilă pe pagina de internet a AFIR.
Detalii:
https://goo.gl/Yi3IVV

 Cerințe minime obligatorii pentru investițiile în infrastructura de broadband

Orientări privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală

În atenția solicitanților sprijinului financiar pentru investiții în infrastructura de broadband - Clarificări privind Procedura de notificare ANCOM

 Nota privind metodologia de calcul a unei unități de bonusare

RAPORT DE SELECȚIE A STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ

ERATĂ LA RAPORTUL DE EVALUARE A SDL

  Raport final de solutionare a contestatiilor aferent Strategiilor de Dezvoltare Locala

NOTĂ privind clarificarea unor aspecte legate de documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a GAL-urilor

ERATĂ la Raportul de evaluare a Strategiilor de Dezvoltare Rurală (data postării 18.07.2016)

ERATĂ la Raportul de evaluare a Strategiilor de Dezvoltare Rurală (data postării 07.07.2016)

ERATĂ la Raportul de evaluare a Strategiilor de Dezvoltare Rurală (data postării 04.07.2016)

Raport de evaluare a Strategiilor de Dezvoltare Rurală (data postării 01.07.2016) **

              ** În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor pentru Selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) din cadrul Măsurii 19 Dezvoltarea locală LEADER – din PNDR 2014-2020:
Solicitanții care au depus SDL în cadrul sesiunii de depunere au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la postarea pe site-ul MADR a Raportului de Evaluare pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul evaluării.
Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la Registratura MADR sau se transmit prin poștă la adresa Bd. Carol I, nr. 2-4, sector 3, București sau prin fax la nr. 021.307.86.06/02, până pe data de 08.07.2016, ora 14.30.

ORDIN 822 din 6 iunie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor pentru Selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală (SOL) din cadrul Măsurii 19 Dezvoltarea locala LEADER - din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) - Anexa 1, 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Manual de procedura pentru evaluarea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala

Notă privind elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală ce vor fi implementate pe teritoriul acoperit de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării

Ghidul solicitantului”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori -Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 Prelungire termen depunere Strategii Dezvoltare Locala până în data de 28 aprilie 2016, ora 16.00

Interacțiunile dintre priorități, domenii de intervenție și măsuri

 Corelarea măsurilor Regulamentului UE nr. 1305/2013 cu Obiectivele, Prioritățile și Domeniile de Intervenție stabilite prin Regulament

Întrebări și răspunsuri - Ghidul Solicitantului pentru participarea la Selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală (update 25.03.2016)

  GHIDUL SOLICITANTULUI - M19 - ANUNȚ deschidere sesiune de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) aferente Măsurii 19 Dezvoltarea locală LEADER - Miercuri, 09 Martie 2016 18:59

Fișele template specifice propuse de Comisia Europeană, care pot fi utilizate ca model orientativ pentru elaborarea măsurilor din cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală.

NOTĂ privind clarificarea unor prevederi reglementate prin Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale

ALOCARE FINANCIARĂ - STRATEGIE DE DEZVOLTARE RURALĂ