Fișe template specifice propuse de Comisia Europeană, care pot fi utilizate ca model orientativ SDL

Fișele template specifice propuse de Comisia Europeană, care pot fi utilizate ca model orientativ pentru elaborarea măsurilor din cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală (actualizat 01.03.2016 - fișe în limba engleză)